Renkovci 57, 9224 Turnišče, Slovenija
Serija izdelkov Multidozator (MD) je nastala iz ideje združiti najboljše lastnosti uveljavljenih izdelkov podjetja APV. Uporabljeno je doziranje pnevmatskih sejalnic, združene z različnimi postopki odlaganja zrn. Princip „Iz dveh narediti enega“ pomeni, odlične lastnosti izdelkov sestaviti v izredno napravo za sejanje oz. trosenje. Rezultat tega so multidozatorji različnih vrst – raznoliki izdelki za raznolike načine uporabe za kmetovalce.
Standardno so multidozatorji na voljo v štirih izvedbah. Te modele je mogoče opcijsko različno nadgraditi in jim spremeniti opremo. Iz vašega multidozatorja s trosilno ploščo lahko z nekaj enostavnimi ročnimi posegi preoblikujete v dozator s pnevmatskim odlaganjem!
 
Multidozator MDD: „D“ pomeni „Disk“
Natančno doziranje semena je izvedeno s pomočjo sejalne gredi, odlaganje pa preko trosilne plošče in je primerno zlasti za velike delovne širine, do 28 m npr. pri razstrosu zrnatih sredstev za zatiranje polžev.
 
Multidozator MDP: „P“ pomeni „Pnevmatika“
Delovanje in uporaba sta podobna kot pri klasični sejalni napravi, multidozator vam nudi 6 izhodov za delovno širino do 4,5 m.
 
Multidozator MDG: „G“ pomeni „Gravitacija“
Delovanje in uporaba sta prav tako podobna kot pri pnevmatskih sejalnih napravah, vendar pa se seme dozira in odvaja brez uporabe zraka (brez pihala, samo na osnovi težnosti). Ta trosilnik je primeren zlasti za granulate, ki se dozirajo v obstoječi zračni tok in jih je mogoče odlagati samo s pomočjo težnosti (npr. vabe za miši, sredstva za siliranje, sredstva za zatiranje polžev, ...).
 
Multidozator MDC: „C“ pomeni „Kemikalije“
Ta izdelek je posebna oblika trosilnika MDG in smo ga razvili za odlaganje kemičnih granulatov za zaščito rastlin. Zaradi posebne izvedbe tesnjenja okrog adapterja Surefill je trosilnik primeren za odlaganje granulatov, ki se jih sme odlagati samo v dveh vrstah na dozirno napravo in brez podpore z zrakom (npr. Vydate, Belem, Goldor Bait, Attracap, Mocap ...).

 

 
MDD 40 M1 IN MDD 100 M1
 
Multidozator MDD združuje prednosti pnevmatske naprave za sejanje in diskastega trosilnika. Natančno doziranje poteka preko sejalne gredi, porazdelitev zrnja pa preko trosilnega krožnika – optimalno za razstros sredstva za zatiranje polžev na velikih delovnih širinah in za odlaganje različnih naknadnih posevkov. Zaradi mnogih možnosti montaže in enostavne in hitre nadgradnje in predelave na različne stroje za obdelavo tal lahko MDD uporabite večkrat letno in pri različnih delih.
 
NATANČEN
•  Najboljša prečna porazdelitev za sredstvo za zatiranje polžev pri enoploščnih trosilnikih na tržišču
•  Nastavljanje delovne širine in količine raztrosa iz sedeža upravljavca
•  Natančna nastavitev hitrosti in količine (prek dozirne gredi)
 
VSESTRANSKI
•  Od hitrosti odvisna količina raztrosa in upravljanje delovanja ob koncih vrst (s senzorji in krmilnim modulom 5.2)
•  Absolutno natančno doziranje od najmanjših do največjih količin raztrosa (možne so različne oblike in različna števila sejalnih koles)
 
UDOBEN
•  Enostaven preskus odmerjanja (pri mirujočem in odmaknjenem krožniku)
•  V obsegu dobave so ustrezne sejalne gredi za običajne načine uporabe
•  Možnost predelave na MDP ali MDG
 
Področja uporabe MDS 40 M1 in MDS 100 M1:
•  Raztros sredstva za zatiranje polžev na velikih delovnih širinah
•  Setev različnih vmesnih posevkov
•  Zaradi enostavne montaže in predelave na različne stroje za obdelavo tal lahko MDD uporabite večkrat letno in pri različnih opravilih
 
Največja količina raztros je pri sredstvu za zatiranje polžev 5 kg/min. Ta je odvisna od oblike in gostote zrn. Trosilnik ni primeren za korozivna sredstva (gnojila).
 
 
Standardna oprema:
•  Krmilni modul 1.2 ali 5.2 (izbirno)
•  Celotna sejalnica s posodo, dozirno enoto, ogrodjem in trosilno enoto
•  Nastavitev središčne točke izmeta
•  Priklopno uho za zgornjo povezavo in protiplošča
•  Vreča za odmerjanje za enostavno izvedbo preizkusa odmerjanja
•  En set sejalnih koles za 2 sejalni gredi (Flex, fina in fino-slepa sejalna kolesa)
•  6-metrski kabel od trosilne naprave do krmilnega modula
 
Dodatna oprema:
•  Precizna trosilna plošča za delovno širino 1-4 m
•  Tipalo količine v posodi
•  Tipalo odmerjanja (uporabno samo s krmilnim modulom 5.2)
•  Podaljševalni kabel PS MX 2 m
•  Podaljševalni kabel PS MX 5 m
•  Set za nadgradnjo MDD na MDP
•  Kabelski snop za traktor, 8 m
•  Nosilec za tritočkovno vpetje
•  Komplet za montažo na štirikolesnik, nastavljiv po višini
•  Komplet za montažo na štirikolesnik
•  Komplet za montažo na držalo za sprednjo steno

 

 

 

 

MDP 40 M1 IN MDP 100 M1
 
Multidozatorji serije MDP so v smislu uporabe in samega principa delovanja podobni pnevmatskim sejalnim napravam serije PS. Zaradi kompaktnega načina izdelave in mnogoterih možnosti montaže pokriva ta tip širok spekter možnosti uporabe. MDP je odličen za raztros vseh običajnih drobnozrnatih semen, mešanic semen in sredstva za zatiranje polžev, prav tako pa za sejanje oz. dosejevanje na zelenih površinah. Zaradi enostavne in hitre nadgradnje in predelave na različne stroje za obdelavo tal lahko MDP uporabite večkrat letno.
 
NATANČEN
•  Natančna prečna porazdelitev zaradi ločenih sejalnih koles za vsak izhod
•  Natančno in od vetra neodvisno odlaganje semen
•  Dozirna enota iz nerjavečega jekla
 
VSESTRANSKI
•  Krmilni modul s priključkom s 3-polno vtičnico
•  Od hitrosti odvisna količina raztrosa in upravljanje delovanja ob koncih vrst  (s senzorji)
 
UPORABEN
•  Kompaktna in enostavna konstrukcija sejalne naprave
•  Možnost nastavljanja količine med vožnjo
•  Enostaven preskus odmerjanja
•  Možnost predelave na MDD ali MDG
 
Področja uporabe MDP 40 M1 in MDP 100 M1:
•  Zaradi enostavne montaže in predelave na različne stroje za obdelavo tal lahko MDP uporabite večkrat letno in pri različnih opravilih
•  Raztros vseh običajnih drobnozrnatih semen, mešanic semen in sredstva za zatiranje polžev, prav tako pa za sejanje oz. dosejevanje na zelenih površinah
•  Zaradi enostavne montaže in predelave na različne stroje za obdelavo tal lahko MDP uporabite večkrat letno in pri različnih opravilih
•  Sadjarstvo
•  Vinogradništvo
•  Zelenjava
 
Ta sejalna naprava (MDP v standardni izvedbi s 6 izhodi) ni primerna za grobozrnata semena, kot npr. bob, večzrnata pira ...
Trosilnik ni primeren za korozivna sredstva (gnojila).

 

 
Standardna oprema:
•  Krmilni modul 1.2 ali 5.2 (izbirno)
•  Celotna sejalnica s posodo, dozirno enoto, ogrodjem in pihalom
•  Priklopno uho za zgornjo povezavo in protiplošča
•  Vreča za odmerjanje za enostavno izvedbo preskusa odmerjanja
•  6 razpršilnih plošč, 3 kosi 6 robnih nosilnih palic plošč in 25 m gibke cevi
•  En set sejalnih koles za 2 sejalni gredi (Flex, fina in fino-slepa sejalna kolesa)
•  6-metrski kabel od trosilne naprave do krmilnega modula
 
Dodatna oprema:
•  Set dodatne opreme tipalo količine v posodi
•  Tipalo odmerjanja (možnost samo za uporabo s krmilnim modulom 5.2)
•  Podaljševalni kabel PS MX 2 m
•  Podaljševalni kabel PS MX 5 m
•  Set za nadgradnjo MDD na MDP
•  Kabelski snop za traktor, 8 m
 

 

 
MDG 40 M1 IN MDG 100 M1
 
Multidozator MDG nudi s svojo kompaktno zasnovo in natančnim doziranjem idealne pogoje za odlaganje semen in granulatov brez uporabe zraka. Serija MDG je zato primerna posebej za dodatno doziranje ob obstoječem sejalnem stroju, za odlaganje oz. doziranje granulatov, vab za miši ali sredstev za zatiranje polžev v enem delovnem koraku hkrati z obdelavo tal. Z uporabo trosilnika MDG lahko tudi dozirate sredstva za siliranje in to kar neposredno ob košnji trave.
 
NATANČEN
•  Natančna prečna porazdelitev zaradi ločenih sejalnih koles za vsak izhod
•  Dozirna enota iz nerjavečega jekla
 
VSESTRANSKI
•  Krmilni modul s priključkom s 3-polno vtičnico
•  Od hitrosti odvisna količina raztrosa in upravljanje delovanja ob koncih vrst (s senzorji, primerno za uporabo s krmilnim modulom 5.2)
•  Možnost nastavljanja količine med vožnjo
•  Odprtina za praznjenje ostanka
 
UDOBEN
•  Kompaktna in vsestranska naprava za sejanje
•  Možnost predelave na MDD ali MDP
•  Velika polnilna odprtina
•  Enostaven preskus odmerjanja
 
Področja uporabe MDG 40 M1 in MDG 100 M1:
•   Odličen za uporabo kot dodatna dozirna enota na obstoječi sejalnici
•   Za odlaganje ali doziranje granulatov, vabe za miši ali peletov za polže v enem prehodu ob obdelavi tal
•   Dodatke za silažo je mogoče dozirati neposredno ob spravilu trave
 
Trosilnika NI DOVOLJENO uporabljati za doziranje pesticidov, kot so Belem, Goldor Bait itd. Trosilnik ni primeren za korozivna sredstva (gnojila).
 
 
Standardna oprema:
•  Krmilni modul 1.2 ali 5.2 (izbirno)
•  Celotna sejalnica s posodo, dozirno enoto in ogrodjem
•  Priklopno uho za zgornjo poteznico in protiplošča
•  Vreča za odmerjanje za enostavno izvedbo preskusa odmerjanja
•  V obsegu dobave so ustrezne sejalne gredi za običajne načine uporabe
•  2 razpršilni plošči, 1 kos 6 roba nosilna palica plošč in 8 m gibke cevi
•  En set sejalnih koles za 2 sejalni gredi (Flex, fina in fino-slepa sejalna kolesa)
•  6-metrski kabel od trosilne naprave do krmilnega modula
 
Dodatna oprema:
•  Set dodatne opreme tipalo količine v posodi
•  Tipalo odmerjanja  (možnost samo za uporabo s krmilnim modulom 5.2)
•  Podaljševalni kabel PS MX 2 m
•  Podaljševalni kabel PS MX 5 m
•  Kabelski snop za traktor, 8 m
 
 

 

 

MDC 40 M1
 
Multidozator MDC 40 M1 (C za „Kemikalije“) je posebna oblika naprave MDG 40 M1. Ima poseben način tesnjenja, njegova zasnova pa je odlično primerna za granulate (npr. Vydate, Belem, Goldor Bait, Attracap, Mocap ...), ki jih je treba odlagati samo v 2 vrsti in brez podpore zraka. Z že nameščenim adapterjem Surefill pri polnjenju ne pridete v stik s sredstvom. Granulat se zanesljivo dozira z našo zanesljivo sejalno gredjo. Skozi 2 gibki cevi pride sredstvo neposredno v lemež Fishtail, ki granulat varno in natančno odlagajo v vrsto.
 
NATANČEN
•  Zatesnjeni trosilnik za varen raztros granuliranih fitofarmacevtskih sredstev
•  Natančna prečna porazdelitev zaradi ločenih sejalnih koles za vsak izhod
 
VSESTRANSKI
•  Kompaktna in vsestranska naprava za sejanje
•  Možnost nastavljanja količine med vožnjo
•  Možnost uporabe tipal za hitrost in dvižni mehanizem
•  Od hitrosti odvisna količina raztrosa in upravljanje delovanja ob koncih vrst (s senzorji, primerno za uporabo s krmilnim modulom 5.2)
•  Krmilni modul s priključkom s 3-polno vtičnico
 
UDOBEN
•  Dozirna enota iz nerjavečega jekla
•  Velika polnilna odprtina
•  Možnost predelave v MDP ali MDG
 
Vaš multidozator lahko kadarkoli nadgradite ali predelate – iz naprave za sejanje brez podpore zraka v pnevmatsko napravo za sejanje naknadnih posevkov ali v napravo za raztros sredstva za zatiranje polžev s trosilno ploščo. Zagotavljamo uporabnost vaše investicije in z minimalnim delom pri spreminjanju opreme vam omogočamo mnogotere možnosti uporabe!
 
NAMIG
Namestite 2 kosa MDC 40 M1, da opremite 4 vrstni sadilec. Oba multidozatorja lahko upravljate z enim samim krmilnim modulom. (krmilni modul 5.7 + adapterski kabel), s polno funkcionalnostjo in možnostmi nastavitev obeh trosilnih naprav!
 

 

 
Standardna oprema:
•  Krmilni modul 1.2 ali 5.2 (izbirno)
•  Celotna naprava s posodo, dozirno enoto in ogrodjem
•  Adapter Surefill, nameščen v pokrovu posode
•  Priklopno uho za zgornjo povezavo in protiplošča
•  Vreča za odmerjanje za enostavno izvedbo preskusa odmerjanja
•  2 kosa lemeža Fishtail in 2 kosa objemke z vrtljivima maticama in 5 m gibke cevi
•  En set sejalnih koles za 2 sejalni gredi (Flex, fina in fino-slepa sejalna kolesa)
•  6-metrski kabel od trosilne naprave do krmilnega modula
 
Dodatna oprema:
• Set dodatne opreme tipalo količine v posodi
• Tipalo odmerjanja (za uporabo s krmilnim modulom 5.2 in 5.7)
• Podaljševalni kabel PS MX 2 m
• Podaljševalni kabel PS MX 5 m
• Kabelski snop za traktor, 8 m (za uporabo s krmilnim modulom 1.2 ali 5.2)
• Kabel za elektro napajanje (8 m) 5
 

 

 

 

 

KRMILNI MODULI 
 
KRMILNI MODUL 5.2
Krmilni modul 5.2 je najbolj priljubljena različica krmilnih modulov APV in se ponaša s številnimi funkcijami. Zaradi vgrajenih funkcij; avtomatskega prilagajanja količine setve glede na hitrost vožnje, avtomatske zaustavitve dozirnega valja ob dvigu delovne hidravlike, natančne regulacije moči delovanja električnega puhala in seveda samodejne izvdebe testa umerjanja ta modul zelo olajša delo uporabniku.
 
Funkcije:
•  Elektronska regulacija in nadzor sejalne gredi
•  Elektronska nastavitev količine izmeta med obratovanjem
•  Praznjenje
•  Samodejen preizkus izmeta (potrebno le tehtanje!)
•  Preizkus izmeta: možnost prikaza v kg/ha ali zrna/m²
•  Umerjanje hitrosti
•  Zaustavitev delovanja sejalnice ob dvigu na koncu obdelane površine (v povezavi s senzorjem dvižnega mehanizma)
•  Samodejna prilagoditev količine izmeta glede na hitrost vožnje (v povezavi s senzorjem hitrosti)
•  Predhodno dovajanje
•  Nadzor naprave (v povezavi s senzorji stroja; primeri: nadzor delovanja puhala in senzor napolnjenosti)
•  Preizkus izmeta neposredno na stroju (v povezavi s tipko za izmet)
•  Regulacija električnega puhala (pri MDP) oz. trosilnega krožnika (pri MDD)
•  Prikaz obratovalne napetosti in jakosti toka
•  Števec skupnih in dnevnih ur
•  Števec skupnih in dnevnih hektarjev
•  Možnost izbire med različnimi jeziki
• Izbira med različnimi merskimi enotami (metričnimi, imperialnimi)
 
Obseg dobave s kompletom opreme:
•  Krmilni modul 5.2
•  Kabel dolžine 1,5 m za električno napajanje iz 3-polne vtičnice do krmilnega modula
•  Držalo modula
•  Navodila za uporabo
 

 

 
KRMILNI MODUL 1.2
Krmilni modul 1.2 je vstopni model upravljalskega modula. Ena od odlik je prav gotovo njegova kompaktnost. Omogoča vam nastavitev najpomembnejših parametrov za samo setev. Poleg tega je tudi povezljiv z nekaterimi izbranimi funkcijami senzorja. Nastavitev hitrosti vrtenja sejalne gredi in nastavitev moči puhala je izredno enostavna in hitra.
 
Funkcije:
•  Elektronska regulacija in nadzor sejalne gredi
•  Regulacija električnega puhala (pri MDP) oz. trosilnega krožnika (pri MDD)
•  Elektronska nastavitev količine izmeta med obratovanjem
•  Preizkus izmeta in praznjenje
•  Zvočno in vizualno javljanje napak
•  Nadzor naprave (v povezavi s senzorji stroja; primer: nadzor delovanja puhala)
•  Možnost opozorila nizkega nivoja količine semena v zalogovniku (v povezavi s senzorji stroja, primer: senzor nivoja)
 

 

 

 
KRMILNI MODUL 5.7
S krmilnim modulom 5.7 in adapterskim kablom je mogoče krmiliti dva multidozatorja hkrati neodvisno enega od drugega. Pri tem se ohranita polna funkcionalnost in vse možnosti nastavitev vsake posamezne naprave.
 
Funkcije:
Vse funkcije krmilnega modula 5.2 dodatno:
• paralelno upravljanje 2 multidozatorjev, neodvisno eden od drugega
• brez omejitev pri uporabi senzorjev
 
Upravljalski modul 5.7 je primeren za uporabo s sledečimi izvedbami multidozatorjev:
• 2x MDC 40 M1
 
 
SENZORJI:
•  Senzor GPSa (set dodatne opreme)
•  Senzor koles (set dodatne opreme)
•  Senzor dvižnega mehanizma, zgornji spojni drog (set dodatne opreme)
•   Senzor dvižnega mehanizma, vlečno stikalo (set dodatne opreme)
•  Radarski senzor MX 35 (set dodatne opreme)
•  Senzor dvižnega mehanizma, podvozje (set dodatne opreme)
•  Senzor dvižnega mehanizma, induktiven (set dodatne opreme)
•  Razdelilni kabel
•  7-polni signalni kabel
•  Podaljševalni kabel za senzorje MX
 

 

 

 

Imate vprašanje ali ne najdete željene informacije? Kontaktirajte nas!