Renkovci 57, 9224 Turnišče, Slovenija
Vinogradniška in sadjarska mehanizacija