Renkovci 57, 9224 Turnišče, Slovenija
Vedno ostrejše zahteve po varovanju narave ter vedno večje zahteve po boljši kakovosti izdelkov narekujejo razvoj sodobnejših strojev za zaščito rastlin. Na tej osnovi je Agromehanika razvila novo družino pršilnikov, AGP 1000−2000 EN, ki zadovoljujejo najzahtevnejše standarde in hkrati kmetu olajšajo celotni postopek zaščite rastlin.
•  Rezervoarji 1000, 1500 in 2000 l
 

 

PODVOZJE IN REZERVOARJI
PODVOZJE
Podvozje iz kakovostnega jekla zagotavlja dolgo življenjsko dobo pršilnika. Priključna os, ki jo sestavljata gibljiva ali toga ruda, omogoča sledenje koloteku traktorja in dodatno varnost v nagnjenih terenih. Kolotek podvozja je brezstopenjsko nastavljiv. Celotno podvozje je zaščiteno s sodobnim sistemom prašnega lakiranja.
Podvozje je opremljeno:
- s priključno osjo, ki jo sestavljata gibljiva ali toga ruda,
- s kolesi 10.0/75−15.3 na nastavljivi osi,
- s podpornim kolesom, nastavljivim po višini.
 
GLAVNI REZERVOAR
Prostornina 1000, 1500 in 2000 l. Sodoben dizajn rezervoarja z zaobljenimi robovi, gladkimi notranjimi stenami in nagnjenim dnom omogoča popolno izpraznitev in učinkovito čiščenje.
Rezervoar je izdelan iz kemično odpornega polietilena. Na vrhu rezervoarja je velik pokrov s cedilom, ki olajša polnjenje. Vgravirana litrska skala omogoča lažje vizualno odčitavanje količine kemičnega sredstva.
 
REZERVOAR ZA IZPIRANJE
Namenjen je pranju glavnega rezervoarja in ostalih elementov po končanem škropljenju ali ob njegovi prekinitvi.
Rezervoar za izpiranje je vgrajen v glavni rezervoar. Polni se samo s čisto vodo. Prostornina 100−126 l.
 
REZERVOAR ZA UMIVANJE ROK
Namenjen je umivanju rok po delu s škropivi. Rezervoar za umivanje rok je vgrajen v glavni rezervoar. Polni se samo s čisto vodo. Prostornina je 15,7 l.
 
ČRPALKA IN MEŠANJE
ČRPALKA ZA ŠKROPLJENJE IN MEŠANJE
Visokotlačna membranska črpalka Bertolini PA 1250 (125 l/min.) je proizvod znanega italijanskega proizvajalca črpalk. Glavna naloga te črpalke je zagotavljanje kakovostnega škropljenja. Za kakovost proizvoda jamčita priznana blagovna znamka Bertolini in preverjeni materiali.
- Visokotlačna 3-batna membranska črpalka (do 50 barov)
- Membrane iz kakovostne gume NBR
- Ohišje iz eloksiranega aluminija, odporno proti kemičnim sredstvom
 
MEŠALNA ŠOBA
Omogoča mešanje škropiva in preprečuje nastanek kemičnih usedlin na dnu rezervoarja.
Pršilniki so opremljeni z dvema mešalnima šobama.
Deluje s pomočjo razvodnega ventila na črpalki. Nameščena je v spodnjem delu rezervoarja. Napajanje mešalne šobe poteka neposredno prek črpalke.
 
PUHALA
VENTILATOR Z NASTAVLJIVIMI LOPATICAMI
Za pravilen nanos škropiva na rastlinske dele morata biti zračna hitrost in zmogljivost ventilatorja prilagojeni velikosti nasada in vegetacijski dobi. Prevelika zračna hitrost povzroča izgubo škropiva zaradi prevelikega odnašanja kapljic. Premajhna hitrost ventilatorja pa lahko povzroči nezadostno zaščito nasadov.
Vsi vlečeni pršilniki Agromehanika so opremljeni z nastavljivimi ventilatorji, ki jim je mogoče nastaviti hitrost in količino zraka.
 
MULTIPLIKATOR
Multiplikator skrbi za prenos momenta s črpalke prek kardanske gredi na ventilator. Prenos je enostopenjski z možnostjo izklopa vrtenja. Pri izklopljenem ventilatorju je mogoče pršilnik uporabiti tudi za druge namene (škropljenje z ročno škropilno palico, priprava škropiva, prečrpavanje ...).
 
OKROGLO PUHALO
Naloga puhala je proizvajanje zraka, ki so mu dodane kapljice škropiva. Od kvalitete zračnega toka je odvisna kvaliteta škropljenja. Puhalo je pomemben sestavni del pršilnika, v katerega je vpet multiplikator z ventilatorjem. Vse različice puhal so iz kovinskega ohišja.
Okroglo puhalo je dvojno prašno lakirano.
 
PUHALO Z USMERNIKOMA 130 IN 170 CM
Prednost puhal z usmernikom zraka je v enakomernejši porazdelitvi zraka na levo in desno stran škropljenja ter po celotni višini nasada.
Škropljenje z usmerniki poveča kakovost škropljenja in zmanjša hektarsko porabo škropiva.
Vsi usmerniki so dvojno prašno lakirani.
 
DVOJNI MEMBRANSKI NOSILCI ŠOB
Standardno so pršilniki opremljeni z dvojnimi membranskimi nosilci šob in z različnimi keramičnimi vložki priznanega proizvajalca Lechler. Protikapni ventil onemogoča iztekanje tekočine.
Dvojni membranski nosilci omogočajo hitro izbiro šob pri škropljenju različnih nasadov.
Ob zasuku za 90 stopinj je mogoče posamezno šobo odpreti ali zapreti.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLNE ENOTE
ROČNO DALJINSKO UPRAVLJANJE M170
Škropljenje z regulatorjem M170 je preprosto, saj je upravljanje ob voznikovem sedežu. Z regulatorjem lahko daljinsko odpiramo in zapiramo levo in desno sekcijo pršilnika ter nastavljamo tlak. Za lažje odčitavanje tlaka poskrbi manometer, pritrjen na regulator.
Daljinska regulacija se izvaja s pomočjo robustnega visokotlačnega regulatorja tlaka M170. Uporaben je za delovne tlake do 50 barov in za črpalke s pretokom do 150 l/min.
 
ELEKTRIČNI DALJNISKI REGULATOR PR8
Visokotlačni regulator tlaka PR8 uvrščamo med najsodobnejše električne regulatorje za daljinsko upravljanje. Upravljanje se izvaja iz traktorske kabine s pomočjo kontrolnega panoja.
Regulator PR8 odlikujejo:
- najkakovostnejši materiali, ki omogočajo nemoteno delo pri visokih delovnih tlakih,
- elektromagnetni ventili, ki omogočajo odpiranje in zapiranje škropilnih sekcij ter nastavitev tlaka,
- možnost nadgradnje na 4 sekcije za škropljenje teras.
V pršilnike Agromehanika sta vgrajena dva tipa električnih regulatorjev:
- PR8 ECF − električna nastavitev tlaka in električno odpiranje/zapiranje sekcij,
- PR8 F − ročna nastavitev tlaka in električno odpiranje/zapiranje sekcij.
 
ŠKROPILNI RAČUNALNIK AG−TRONIK M1
- Prihranki pri času in porabi škropiv.
- Omogoča natančnejši nanos škropiva.
- Zapisovanje in obdelava podatkov.
- Možnost škropljenja v terasah.
- Možnost škropljenja s šobami različnih pretokov.
Najzahtevnejši uporabniki lahko izkoristijo prednosti, ki jih za škropljenje prinaša uporaba škropilnega računalnika AGtronik M1. Gre za napreden škropilni računalnik za pršilnike, ki ponuja vse najsodobnejše funkcije. Je plod 25-letnih izkušenj v razvoju računalnikov za škropljenje. AGtronik M1 ima velik ekran, ki omogoča hkraten pregled vseh pomembnejših funkcij. Bistvene prednosti uporabe AGtronika M1 so:
- manjša in učinkovitejša poraba škropiva,
- enakomerna poraba škropiva ne glede na hitrost vožnje, hitrost vrtenja motorja ali hitrost priključne gredi,
- kakovostnejše in natančnejše škropljenje,
- možnost nadgradnje na 4 sekcije za škropljenje teras,
- upravljanje pršilnika iz kabine traktorja, zato manjša izpostavljenost kemikalijam,
- možnost sočasnega škropljenja z različnimi šobnimi vložki,
- odgovoren odnos do okolja s premišljeno in učinkovito porabo škropiva,
- beleženje analiz škropljenja ter
- prihranek časa.
 
ČIŠČENJE
DELNO ČIŠČENJE
Delno čiščenje pršilnika ne spremeni koncentracije škropiva v glavnem rezervoarju.
Tovrstno čiščenje je zelo primerno ob prekinitvah škropljenja zaradi različnih vzrokov (pomanjkanje časa, vremenske razmere itd.).
Tovrstno čiščenje obsega čiščenje sesalnega filtra, črpalke, regulatorja tlaka in šob. Nastavitev delnega čiščenje se enostavno opravi na samem pršilniku. Čista voda se črpa iz rezervoarja za izpiranje s črpalko. Čiščenje stroja se priporoča po vsaki uporabi.
 
POPOLNO ČIŠČENJE
Popolno čiščenje pršilnika se opravi po vsakem končanem škropljenju. Prispeva k ekonomičnemu škropljenju in varovanju okolja.
Tovrstno čiščenje odstrani ostanke škropiva iz pršilnika.
Popolno čiščenje obsega čiščenje vseh notranjih delov pršilnika, in sicer glavnega rezervoarja, sesalnega filtra, črpalke, regulatorja tlaka in šob. Nastavitev popolnega čiščenje se enostavno opravi na samem pršilniku. Čista voda se črpa iz rezervoarja za izpiranje s pomočjo črpalke.
 
SESALNI FILTER
Sesalni filter je namenjen filtriranju škropiva. Dodatno odstrani  večje delce škropiva, ki bi lahko povzročili težave pri škropljenju.
Sesalni filter je med glavnim rezervoarjem in črpalko.
Gostota filtrskega vložka je 50 MESH. 
Pred vsakim polnjenjem glavnega rezervoarja se priporoča čiščenje sesalnega filtra.
 
TLAČNI FILTER
Tlačni filter dodatno prečiščuje škropivo pred vstopom v šobe. Prispeva k nemotenemu škropljenju.
Nahaja se na regulatorju pršilnika. Priporoča se temeljitejše čiščenje tlačnega filtra po končanem škropljenju.
 
ŠOBA ZA ČIŠČENJE NOTRANJOSTI GLAVNEGA REZERVOARJA
Šoba je namenjena čiščenju notranjosti glavnega rezervoarja po končanem škropljenju. Dodatno odstrani ostanke škropiva in tako prispeva k ekonomičnemu škropljenju ter varovanju okolja.
- Nameščena je v notranjosti glavnega rezervoarja.
- Deluje s pomočjo ventila na regulatorju.
- Čista voda se črpa iz rezervoarja za izpiranje.
 

 

DODATNA OPREMA:
•  USMERNIK Z NASTAVLJIVIMI ŠOBAMI
Pri tem usmerniku je mogoče nastavljanje šob po višini. Taka nastavitev dejansko omogoča prilagoditev škropljenja višini nasada.
 
•  SISTEM ŠKROPLJENJA V TERASAH
Omenjeni sistem ima štiri škropilne sekcije (dve na levi in dve na desni strani usmernika). Vsako posamično sekcijo je mogoče upravljati z elektronskim ali električnim regulatorjem.
 
Ta sistem omogoča uporabniku škropljenje nasadov na različnih višinah ali škropljenje grmovnic.
 
•  SVETLOBNA SIGNALIZACIJA
Omogoča vožnjo v cestnem prometu. Pritrjena je na zadnji del pršilnika.
 
•  IZPIRALEC EMBALAŽE IN CEDILA
Izpiralec pripomore k učinkovitejši porabi škropiva in k varovanju okolja. Ostanke kemičnega sredstva v embalaži in cedilu s pomočjo ventilov izperemo v glavni rezervoar.
Po želji uporabnika je mogoč nakup samo izpiralca embalaže ali samo izpiralca cedila.
 
•  KOLESA 31 X 15,5 X 15
Uporabniku lahko ponudimo tudi kolesa dimenzij 31 x 15,5 x 15 s travniškim profilom, ki so primerna za vlažne terene. S temi kolesi je pršilnik stabilnejši in tudi vožnja po cesti udobnejša.
 
•  ŠOBE ZA VIŠJI DOMET
Za učinkovitejše škropljenje višjih delov nasada se priporoča uporaba šob za višji domet.
Ponavadi se vgradita dve šobi na najvišji del usmernika.
 
•  SESALNA KOŠARA
Sesalna košara je namenjena črpanju vode iz ribnikov, potokov, vodnjakov..
Črpanje poteka prek filtra, črpalke in regulatorja v glavni rezervoar.
Sesalno košaro enostavno priklopimo na bajonetni priključek pod glavnim rezervoarjem.
 
•  MANOMETER FI 100
Manometer fi 100 je veliko večji od klasičnih manometrov, zato uporabniku omogoča lažje odčitavanje tlaka iz večje razdalje.
Manometer je mogoče vgraditi samo na pršilnike z elektronskim regulatorjem.
 
•  VZMETENJE PODVOZJA
Za zelo zahtevne teren nudimo uporabnikom dodatno ojačitev podvozja pršilnika z listnatimi vzmetmi. Te omogočajo pršilniku boljšo stabilnost in višjo talno prehodnost.
 
•  ŠOBNI VLOŽKI LECHLER
Nemški proizvajalec Lechler se uvršča med vodilne evropske proizvajalce šob za kmetijstvo. Šobe Lechler sledijo najsodobnejšim trendom v kmetijstvu ter omogočajo ekonomično in natančno škropljenje.
Običajno se v sadjarstvu in vinogradništvu uporabljajo keramični šobni vložki. Lechler nudi širok izbor glede na nasad, material in standarde. Za najzahtevnejše uporabnike priporočamo uporabo sodobnih šobnih vložkov za zmanjševanje "drifta" (škropivo, ki ne zadene cilja).
Proizvode Lechler je testiral in potrdil nemški inštitut za kemično zaščito rastlin JKI.
 
•  KARDAN Z DVOJNIM ZGLOBOM
Kardan z dvojnim zglobom preprečuje morebitne poškodbe črpalke, ki bi lahko nastale pri manevriranju s pršilnikom.

 

 

 

Imate vprašanje ali ne najdete željene informacije? Kontaktirajte nas!