Renkovci 57, 9224 Turnišče, Slovenija
Želja po natančnem in učinkovitem nanosu škropilnega sredstva ter zavedanje potrebe po zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje so bila glavna vodila pri razvoju novih, profesionalnih nošenih pršilnikov AGP 400-600 PRO. Namenjeni so sadjarjem, ki pri svojem delu zahtevajo tehnično dovršene stroje, pri katerih je prvi poudarek na kakovosti ter vrhunskih škropilnih rezultatih.
•  Rezervoarji 400, 500, 600 l
Ogrodje in usmernik pršilnika sta v celoti pocinkana, kar zagotavlja izredno vzdržljivost in odpornost na kemična sredstva. Usmernik omogoča enakomerno porazdelitev zraka in s tem konstanten ter učinkovit nanos škropilnih sredstev na kulturo. Kakovost in natančnost usmernika je preverjena in potrjena s strani sadjarsko - vinogradniškega avstrijskega združenja "Gebläseprüfung Steiermark", ki je del koorporacije "Gebläseprüfungs-Kooperation Steiermark, Südtirol, Bodensee". Omenjeno združenje je pršilnike AGP PRO uvrstila na seznam profesionalnih strojev "Positivliste", kjer so navedeni stroji, ki izpolnjujejo stroge kriterije enakomerne porazdelitve ter zmanjšanja odnašanja zraka in škropiva ter škodljivih vplivov na okolje.
 

 

 

OGRODJE IN REZERVOARJI
OGRODJE
Vroče cinkano in robustno ogrodje/podvozje zagotavljata kakovost in dolgo življenjsko dobo strojev AGP PRO.
Pri vlečnih pršilnikih je podvozje iz kakovostnega jekla. Priklop podvozja, ki ga sestavljata togo ali gibljivo oje (opcija), omogoča sledenje koloteku traktorja in dodatno varnost v nagnjenih terenih. Kolotek podvozja je brezstopenjsko nastavljiv. Serijsko so vgrajena kolesa dimenzij 10.0/75−15.3. Na voljo so tudi širša kolesa dimenzij 31x15,5x15.
 
GLAVNI REZERVOAR
Prostornine 400, 500 in 600 l.
Sodoben dizajn rezervoarja z zaobljenimi robovi, gladkimi notranjimi stenami in nagnjenim dnom omogoča popolno izpraznitev in učinkovito čiščenje. Rezervoar je izdelan iz kakovostnega polietilena, kar mu daje kompaktnost in kemično odpornost. Poleg glavnega rezervoarja sta vgrajena še rezervoar za čiščenje sistema in rezervoar za pranje rok.
 
REZERVOAR ZA IZPIRANJE
Prostornina 20−50 l.
Namenjen je pranju rezervoarja in ostalih elementov po končanem škropljenju ali ob njegovi prekinitvi.
 
REZERVOAR ZA UMIVANJE ROK
Prostornina 12,5 l.
Namenjen je umivanju rok po delu s škropivi.
 

 

ČRPALKA IN MEŠANJE
ČRPALKA ZA ŠKROPLJENJE IN MEŠANJE
Pršilniki AGP PRO so opremljeni z visokotlačnimi batno-membranskimi črpalkami priznanega proizvajalca Comet. Črpalka omogoča pretok do 120 l/min. Zmogljivost črpalke omogoča zadosten pretok škropiv ter  učinkovito mešanje v rezervoarju.
Črpalke so izdelane iz kakovostnih materialov in so primerne za škropiva, ki se uporabljajo v sadjarstvu in vinogradništvu.
 
MEŠALNA ŠOBA
Omogoča mešanje škropiva in preprečuje nastanek kemičnih usedlin na dnu rezervoarja. Pršilniki so opremljeni z dvema mešalnima šobama.
Delujeta s pomočjo razvodnega ventila na črpalki. Nameščeni sta v spodnjem delu rezervoarja. Napajanje mešalne šobe poteka neposredno prek črpalke.
 
PUHALO
VENTILATOR Z NASTAVLJIVIMI LOPATICAMI
Za pravilen nanos škropiva na rastline, morata biti hitrost zraka in zmogljivost ventilatorja prilagojena velikosti nasada in vegetacijski dobi. Prevelika hitrost zraka, povzroča izgubo škropiva zaradi prevelikega zanosa kapljic. Premajhna hitrost zraka lahko povzroči nezadostno zaščito nasada.
Pršilniki AGP PRO so opremljeni s pogonom preko dvostopenjskega multiplikatorja s prostim tekom, kar omogoča enostavno prilagoditev hitrosti in količine zraka.
 
MULTIPLIKATOR
Multiplikator skrbi za prenos pogona na ventilator. Prenos je dvostopenjski z možnostjo prostega teka. Pri izklopljenem ventilatorju je mogoče pršilnik uporabiti tudi za druge namene (škropljenje z ročno škropilno palico, priprava škropiva, prečrpavanje ...).
 
PUHALO AGP PRO Z USMERNIKOM 170 CM
Pršilnik je lahko opremljen z usmernikom višine 130 cm ali 170 cm. Za vinogradnike se priporoča uporaba usmernika višine 130 cm. Za uporabo v sadovnjakih se priporoča uporabo višjega usmernika s 170 cm.
Usmernik omogoča enakomerno porazdelitev zraka, konstanten ter učinkovit nanos škropilnih sredstev na kulturo. Puhalo zajema zrak od spredaj. Tok zraka s škropivom je usmerjen poševno nazaj, kar povečuje nanos sredstva na rastline.
Kakovost in natančnost usmernika je preverilo in potrdilo avstrijsko združenje »Gebläseprüfung Steiermark«, ki je del kooperacije »Gebläseprüfungs-Kooperation Steiermark, Südtirol, Bodensee«.
Z izmetom škropiva pravokotno nazaj se tudi preprečuje prekomerni zanos škropiva naprej na stroj ali na traktor.
Za enakomeren in kakovosten nanos poskrbijo dvojni nosilci šob z membranskimi protikapnimi ventili. Šobni nosilci se prestavljajo po višini in s tem omogočajo še večjo prilagodljivost določenemu nasadu. Serijsko so vgrajeni keramični šobni vložki  priznanega nemškega proizvajalca Lechler.
Pršilniki serije AGP PRO izpolnjujejo stroge kriterije enakomerne porazdelitve ter zmanjšanja zanosa škropiva. To je bistvenega pomena za sodobne kmetovalce, saj se občutno zmanjšata nepotrebno obremenjevanje okolja s škropivi kot tudi poraba dragih fitofarmacevtskih sredstev.
 
DOVOD ŠKROPIVA DO ŠOB
Pršilniki AGP PRO imajo prenovljen sistem dovoda škropiva do šob. Škropivo je do usmernika pripeljano po štirih ceveh. Na usmerniku je nameščen razdelilnik, iz katerega do posameznih šob peljejo cevke. Zaradi tega je čas pričetka škropljenja na vseh šobah usklajen.
 
LOPUTA ZA ZAPIRANJE PUHALA
Na pršilnike je mogoče namestiti loputo za zapiranje strani puhala, ki se jo upravlja daljinsko iz kabine traktorja. Loputa omogoča zapiranje leve ali desne strani, s čimer se fizično prepreči izstop zraka in škropiva.
Ta funkcija je namenjena enostranskem škropljenju ob mejah nasadov v ter bližini vodnih virov.
 
DVOJNI MEMBRANSKI NOSILCI ŠOB
Standardno so pršilniki opremljeni z 18 dvojnimi membranskimi nosilci šob in s keramičnimi vložki TR priznanega nemškega proizvajalca Lechler. V nosilce šobe je vgrajen protikapni ventil.
Dvojni membranski nosilci omogočajo hitro menjavo tipa šob pri škropljenju različnih nasadov. Ob zasuku za 90 stopinj je mogoče posamezno šobo odpreti ali zapreti.
Nosilci šob so nastavljivi po višini, kar omogoča prilagajanje razporeditve škropiva potrebam posamičnega nasada.
Nosilci šob so zaščiteni s kovinskim lokom, ki preprečuje neposredno izpostavljenost udarcem vej in preprečuje morebitne lome nosilcev in šob.
 
LOPUTA ZA ZAPIRANJE PUHALA
Na pršilnike je mogoče namestiti loputo za zapiranje strani puhala, ki se jo upravlja daljinsko iz kabine traktorja. Loputa omogoča zapiranje leve ali desne strani, s čimer se fizično prepreči izstop zraka in škropiva.
Ta funkcija je namenjena enostranskem škropljenju ob mejah nasadov v ter bližini vodnih virov.
 
DVOJNI MEMBRANSKI NOSILCI ŠOB
Standardno so pršilniki opremljeni z 18 dvojnimi membranskimi nosilci šob in s keramičnimi vložki TR priznanega nemškega proizvajalca Lechler. V nosilce šobe je vgrajen protikapni ventil.
Dvojni membranski nosilci omogočajo hitro menjavo tipa šob pri škropljenju različnih nasadov. Ob zasuku za 90 stopinj je mogoče posamezno šobo odpreti ali zapreti.
Nosilci šob so nastavljivi po višini, kar omogoča prilagajanje razporeditve škropiva potrebam posamičnega nasada.
Nosilci šob so zaščiteni s kovinskim lokom, ki preprečuje neposredno izpostavljenost udarcem vej in preprečuje morebitne lome nosilcev in šob.
 
ZAŠČITA ZA ŠOBE
Nosilci šob so zaščiteni s kovinskim lokom, ki preprečuje neposredno izpostavljenost udarcem vej in preprečuje morebitne lome nosilcev in šob.
 
KONTROLNA ENOTA
ELEKTRONSKO DALJINSKO UPRAVLJANJE
Serijsko je vgrajen robusten visokotlačni regulator tlaka tipa PR8 ECF s tlačnim filtrom. Škropljenje in tlak se upravlja iz traktorske kabine s pomočjo kontrolnega panoja. Omogoča se škropljenje z dvema ali pa štirimi škropilnimi sekcijami (opcija).
Omenjeni regulator odlikujejo:
- najkakovostnejši materiali, ki omogočajo nemoteno delo pri visokih delovnih tlakih,
- elektromagnetni ventili, ki omogočajo odpiranje in zapiranje škropilnih sekcij ter nastavitev tlaka,
- možnost nadgradnje na 4 sekcije za škropljenje teras.
 
ŠKROPILNI RAČUNALNIK AG-TRONIK M1
Škropilni računalnik AG-tronik M1 predstavlja najsodobnejšo tehnologijo za škropljenje. Nadzor nad škropljenjem prevzame elektronika, voznik pa se lahko posveti vožnji traktorja.
Pri škropilnem računalniku AG-tronik M1 se poraba na hektar (l/ha) meri s senzorjem pretoka. Zaradi računalniškega krmiljenja tlaka glede na hitrost in obrabo šob lahko prihranite do 20% škropiva.
Gre za napreden škropilni računalnik za pršilnike, ki je namenjen najzahtevnejšim uporabnikom. AG-tronik M1 ima velik zaslon, ki omogoča hkraten pregled vseh pomembnejših funkcij.
Bistvene prednosti uporabe škropilnega računalnika pri pršenju so:
- manjša in učinkovitejša poraba škropiva,
- kakovostnejše in natančnejše škropljenje,
- upravljanje pršilnika iz kabine traktorja,
- možnost sočasnega škropljenja z različnimi šobnimi vložki,
- odgovoren odnos do okolja s premišljeno in učinkovito porabo škropiva,
- beleženje analiz škropljenja ter
- hitrost uporabe.
 
ČIŠČENJE
DELNO ČIŠČENJE
Popolno čiščenje se opravi po vsakem škropljenju. S pomočjo rotacijskih šob za izpiranje, vključuje tudi popolno čiščenje notranjosti glavnega rezervoarja. Prispeva k ekonomičnemu škropljenju in varovanju okolja.
Le čist in redno vzdrževan stroj Vam bo omogočal natančno in brezhibno škropljenje.
 
POPOLNO ČIŠČENJE
Popolno čiščenje pršilnika se opravi po vsakem končanem škropljenju. Prispeva k ekonomičnemu škropljenju in varovanju okolja.
Tovrstno čiščenje odstrani ostanke škropiva iz pršilnika. Popolno čiščenje obsega čiščenje vseh notranjih delov pršilnika, in sicer glavnega rezervoarja sesalnega filtra, črpalke, regulatorja tlaka in šob. Nastavitev popolnega čiščenje se enostavno opravi na samem pršilniku. Čista voda se črpa iz rezervoarja za izpiranje s črpalko.
 
SESALNI FILTER
Sesalni filter je namenjen filtriranju škropiva. S filtracijo se odstranjuje trde delce iz vode oz. škropiva, ki bi lahko poškodovali vitalne dele stroja (črpalka, regulator, šobe,…).
Sesalni filter je med glavnim rezervoarjem in črpalko.
Gostota filtrskega vložka je 50 MESH.
Pred vsakim polnjenjem glavnega rezervoarja se priporoča čiščenje sesalnega filtra.
 
TLAČNI FILTER
Tlačni filter dodatno prečiščuje škropivo pred vstopom v šobe. Prispeva k nemotenemu škropljenju.
Nahaja se na regulatorju pršilnika. Priporoča se temeljitejše čiščenje tlačnega filtra po končanem škropljenju.
 
ŠOBA ZA ČIŠČENJE NOTRANJOST GLAVNEGA REZERVOARJA
Šoba je namenjena čiščenju notranjosti glavnega rezervoarja po končanem škropljenju. Dodatno odstrani ostanke škropiva in tako prispeva k ekonomičnemu škropljenju ter varovanju okolja.
Namešča je v notranjosti glavnega rezervoarja.
Deluje s pomočjo ventila na regulatorju.
Čista voda se črpa iz rezervoarja za izpiranje.
 
SVETLOBNA SIGNALIZACIJA
Omogoča vožnjo po javnih cestah. Pritrjena je na usmernik pršilnika.
 
DODATNA OPREMA:
•  ŠKROPLJENJE V TERASAH
Omenjeni sistem ima štiri škropilne sekcije (dve na levi in dve na desni strani usmernika). Vsako posamično sekcijo je mogoče upravljati z elektronskim ali električnim regulatorjem.
Ta sistem omogoča uporabniku škropljenje nasadov na različnih višinah ali škropljenje grmovnic.
 
•  IZPIRALEC EMBALAŽE IN CEDILA
Izpiralec pripomore k učinkovitejši porabi škropiva in k varovanju okolja. Ostanke kemičnega sredstva v embalaži in cedilu s pomočjo ventilov izperemo v glavni rezervoar.
Po želji uporabnika je mogoč nakup ali samo izpiralca embalaže ali samo izpiralca cedila.
 
•  SESALNA KOŠARA
Sesalna košara s sesalno cevjo (5 m) je namenjena črpanju vode iz ribnikov, potokov, vodnjakov ...
Črpanje poteka prek filtra, črpalke in regulatorja v glavni rezervoar.
Sesalno košaro enostavno priklopimo na bajonetni priključek pod glavnim rezervoarjem.
 
•  KOMPLET ZA ZUNANJE PRANJE
Po vsakem končanem škropljenju se priporoča tudi zunanje pranje stroja. S tem ohranjamo brezhibno delovanje stroja, saj odstranimo ostanke agresivnih kemičnih sredstev.
Čiščenje naj se opravi ob robu površine, kjer je bilo opravljeno škropljenje. Set vključuje škropilno palico in cev s priključkom. Priključitev seta se opravi na enem izmed ventilov na regulatorju.
 
•  MANOMETER FI 100
Manometer fi 100 je veliko večji od klasičnih manometrov, zato uporabniku omogoča lažje odčitavanje tlaka iz večje razdalje.

 

 

 

Imate vprašanje ali ne najdete željene informacije? Kontaktirajte nas!